Biuro Rachunkowe JUVENTA

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe JUVENTA

Piotr Szewczyk

Siedziba firmy:

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 6, p. II

Tel./fax: 17 85 326 22

mob: 502 389 499

biuro@juventa.rzeszow.pl

www.juventa.rzeszow.pl


 

Automatyczny zapis do PPK

W roku 2023 wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy automatycznie zostaną zapisani do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o ponownym dokonywaniu wpłat za niego. Dokonywanie wpłat rozpoczyna się od 1 kwietnia, chyba że uczestnik PPK ponownie z tego zrezygnuje. W tym celu musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu odpowiednią deklarację. Pierwsze wpłaty zostaną naliczone i pobrane już od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 r. Szczegóły oraz wszelkie deklaracje na stronie: https://www.mojeppk.pl/

Ogłoszenie

W związku ze zmianami przepisów oraz zwiększonej sprawozdawczości księgowej szczególnie ZUS
zmuszeni jesteśmy zaproponować nowe warunki opłat za usługi księgowe naszego biura.

Wysokość opłat między stronami ustalana będzie indywidualnie
z każdym klientem.

Nowe warunki umowy wchodzą
w życie od V 2022

Z poważaniem
Piotr Szewczyk

Polski Ład - dawka informacji

pl1

 

pl2

 

pl3

 

pl4

 Informacje na podstawie:

"INFORMATOR dla prowadzących działalność gospodarczą" Nr 1 (252) Styczeń 2022

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu 7-9 września 2021

W dniach 7-9 września 2021 odbędzie się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Nie zabraknie na nim rozmów o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Gospodarzem panelu „Zmiana percepcji benefitów pracowniczych w drugim roku pandemii” będzie Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

Forum Ekonomiczne otworzy sesja plenerowa „Nowy Ład – szansa czy wyzwanie”

Informacje na temat PPK: https://www.mojeppk.pl

Informacje dot. Forum: http://www.forum-ekonomiczne.pl/

Informacje nt. „Nowego Ładu”: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

 

Rozliczenie roku 2020

Przypominamy, że 30 kwietnia 2021 roku (z wyjątkiem podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej) mija termin, w którym podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego za 2020 rok.